FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN

Informationsfilm om kroppsspråk

Animation Norin Design
Bildmanus Södra tornet
Manus Folkhälsomyndigheten
/ Södra tornet

Vårt kroppsspråk är en stor del av vår kommunikation. Även små subtila signaler kan få stora konsekvenser i ett samtal. Är du medveten om vad ditt kroppsspråk förmedlar?

Den här filmen är en del i Folkhälsomyndighetens kampanj Ledare som lyssnar. Filmen visar på vikten av att medvetandegöra vilka signaler vi sänder ut och hur de kan uppfattas.

Manuset är framtaget av Folkhälsomyndigheten tillsammans med Södra tornet. Min roll har varit att animera filmen.