FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN

Informationsfilm om normer

Animation Norin Design
Bildmanus Södra tornet
Manus Folkhälsomyndigheten
/ Södra tornet

Normer är något som finns överallt i vårt samhälle – mer eller mindre synligt. Den som tillhör majoriteten kanske inte ens tänker på att normerna finns där. Normer kan skapa trygghet och förutsägbarhet men kan också begränsa människor och skapa osäkerhet.

Den här filmen är en del i Folkhälsomyndighetens kampanj Ledare som lyssnar. Filmen visar på vikten av att medvetandegöra våra normer så att vi kan bygga en sund och välkomnande miljö.

Manuset är framtaget av Folkhälsomyndigheten tillsammans med Södra tornet. Min roll har varit att animera filmen.