THE LAUGHING HEART

Animering av Charles Bukowskis dikt

Animation Norin Design
Grafisk Design Norin Design

I den här filmen har jag animerat typografi till en dikt skriven av Charles Bukowski. Projektet var en del i utbildningen Motion Graphics via Berghs och syftade till att utforska ämnet rörlig typografi.

Filmen bygger till största del av typografi med endast få enkla grafiska element.