KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPS
AKADEMIEN

Vad är entreprenörskap?

Animation Norin Design
Illustration Norin Design
Ljuddesign Norin Design
Manus Bright Story

Vissa uppdrag är extra roliga! Särskilt när möjligheten ges att jobba med frågor som man själv brinner för, som entreprenörskap i mitt fall.

Filmen beskriver hur entreprenörskap leder till fler arbetstillfällen och skatteintäkter, som i sin tur skapar förutsättningar för vår gemensamma välfärd. Beställaren av filmen är Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien. De verkar för ett konkurrenskraftigt entreprenörsklimat och en tillåtande kultur som främjar entreprenörskonsten i Sverige.

Manus är skrivet av Bright Story. Norin Design har illustrerat och animerat filmen. En utmaning med filmens uttryck har varit att visualisera och exemplifiera abstrakta ord som exempelvis: entreprenörskap, välfärd, kultur och konkurrenskraft.

STYLEFRAMES

Illustration stad Mobilannonser Lycklig stad