REGION BLEKINGE

Kulturplan

Animation Norin Design
Illustration Norin Design
Manus Mustasch

Så länge människan har funnits har kulturen gett oss tröst, kunskap och glädje. Under evolutionens gång har den också legat till grund för samarbete och gemenskap. Kulturen är lika viktig idag, vilket Region Blekinge vill visa med denna animerade film som beskriver hur regionen arbetar med sin kulturplan. Ju fler som är aktivt engagerade i arbetet med Kulturplanen, desto bättre blir möjligheterna att skapa ett blomstrande kulturliv.

Manuset är skrivet av kommunikationsbyrån Mustasch tillsammans med Region Blekinge. Norin Designs uppdrag har varit att ta fram illustrationer och levandegöra filmen genom animation och ljuddesign. En viktig faktor för kunden var att visa på mångfalden av kultur i regionen och att få med morden/digital kulturutövning, vilket syns tydligt i filmens slutscener.

STYLEFRAMES

Soluppgång Kvist och sten Dans med grottmänniskor Ljusshow