MAKTSALONGEN

Brytpunkten animerad film

Animation Norin Design
Illustration Norin Design
Manus Maktsalongen
Koncept JOJO the angency

Brytpunkten är ett initiativ från jämställdhetsorganisationen Maktsalongen, som riktar sig till civilsamhället och ungdomsorganisationer. Syftet med initiativet är att lyfta frågan om sexuella trakasserier och övergrepp, samt att hjälpa organisationer att arbete förebyggande mot dessa. Norin Design har tillsammans med JOJO the agency ansvarat för design och framtagande av informations- och marknadsföringsfilmer för detta initiativ.

Insatsen utformades som en kort, lättförståelig, animerad film för att snabbt och enkelt väcka intresse för projektet. Filmerna har sedan visats på de sociala medieplattformar där målgruppen främst befinner sig. I vissa fall har filmerna klippts ner till kortare ”stories” för att öka synligheten och väcka nyfikenheten hos fler tittare.

STYLEFRAMES

Illustration stad Illustration stad på balansbräda Mobilannonser Lycklig stad