FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN

Vaccination mot covid-19

Animation Norin Design
Bildmanus Södra tornet
Manus Fohm / Södra tornet

Vaccineringen mot covid-19 är ett av verktygen som krävs för att lindra följderna av pandemin och bidra till att färre människor avlider eller blir allvarligt sjuka. Som en del i den omfattande informationskampanjen fick jag uppdraget att animera filmer för att öka kunskapen och medvetenheten om vaccination mot covid-19.

Manus till filmerna är skrivet av Folkhälsomyndigheten tillsammans med Södra tornet som också tagit fram manér. Min roll har varit att animera filmerna för ett flertal olika kanaler och format. Allt från Anslagstavlan i SVT, till annonsering utomhus och i sociala medier. Tillgängligheten har varit ett stort fokus, vilket har lett till att flera av filmerna även översatts till olika minoritetsspråk för att säkerhetsställa att alla kan ta del av informationen och förstå budskapen. En utmaning i produktionen har varit att knyta ihop de olika scenerna på ett snyggt och följsamt sätt och att hitta rätt tempo i berättandet.

TV4 Logotyp
Clear Channel Logotyp
TV4 Logotyp

FRÅGOR OM VACCIN

Fem filmer som svarar på de vanligaste frågorna om vaccin inläst av Stina Ekblad

Vaccin mot covid-19

ANNONSERING UTOMHUS

Utomhusannonsering Utomhusannonsering

Foto: Clear Channel