FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN

Informationsfilm om övervikt och fetma

Animation Norin Design
Illustration Norin Design
Manus Folkhälsomyndigheten
/ Södra Tornet

Övervikt och fetma är ett viktigt samhällsproblem och en av de största hälsoutmaningarna i Sverige. I alla åldersgrupper ökar både övervikt och fetma. Kanske mest alarmerande är att våra barn också blir allt fetare. I den här filmen lyfter Folkhälsomyndigheten fram dessa utmaningar i samband med World Obesity Day (4e Mars).

Manuset är skrivet av Folkhälsomyndigheten tillsammans med Södra tornet. Min roll har varit att skapa bildmanus, illustrera och animera filmen. Folkhälsomyndigheten önskade en informativ film som skulle vara enkel att ta till sig. Samtidigt var det viktigt att ingen betraktare skulle känna sig förlöjligad eller stigmatiserad.